قرارگاه پدافند زیستی

ماموریت های قرارگاه پدافند زیستی

از جمله ماموریت های عمده قرارگاه پدافند زیستی کشور به شریح ذیل می باشد

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top