امیررضا خالدنژاد

امیررضا خالدنژاد

من یک طراح گرافیک هستم!

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زدن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ می ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ) ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

انتشار اخبار فوت و شیوع کروناویروس شاید برای شما هم سوال پیش آورده که ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری COVID-19 ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮیم؟

وﯾﺮوسﻫﺎی ﮐﻮروﻧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن، ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﯿﻔﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده را از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ MERS و ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎSARS را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن COVID-19 ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته کرونا فقط از طریق سامانه ۴۰۳۰ نیست و افراد به صورت مستقیم نیز می ‌توانند به این مراکز مراجعه کرده و توسط پزشک ویزیت شده و خدمات دریافت کنند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ماسک از هر واکسنی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید۱۹ موثرتر است و تا ۹۵ درصد از ابتلا به این بیماری جلوگیری می‌ کند.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ذبح دام باید در کشتارگاه‌ها انجام شده و به هیچ وجه دام را در منازل و معابر عمومی ذبح نکنید، زیرا خونابه‌های جاری می‌تواند منجر به آلودگی محیط و شیوع بیماری‌هایی از دام به انسان شود.

مو و زیبایی گفت: آفتاب‌سوختگی بیش از حد در برخی از موارد ممکن است عوارض جبران ناپذیری برای افراد داشته باشد.

زلزله در کمین پایتخت‌نشینان است. تهران در محاصره گسل‌هاست و به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران، گسل شمال تهران، ری، ملارد و مشا فعال است.

صفحه3 از58

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top