کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری کریمه کنگو

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1394

کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری ابولا

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1393

کتاب راهنمای تعریف و راه اندازی سیستم اطلاعات امنیت غذایی و هشدار سریع

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل

مترجم: منصور حبیبی

سال 1396

کتاب جایگاه و کاربردهای پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی ایران

نویسنده: علی علیزاده علی آبادی

سال 1396

نشریه قرارگاه پدافند زیستی

شماره ششم

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی ویژه پزشکان

مولفان: دکتر سید امید خلیلی فر

دکتر بایرام نجاتی زرنقی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی ویژه پیراپزشکان

مولفان: دکترسید امیر خلیلی فر

دکتر بایرام نجاتی زرنقی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب تهدید زیستی دومینوی دیگر علیه محصولات کشاورزی

نویسندگان: لیندا بی. کاتز

مترجمین: سیدنصرنوربخش، محمدرضا روزبهانی، شهرام احمدی، منصور حبیبی

صفحه4 از6

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top