مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، افزایش تاب آوردی و تسهیل مدیریت بحران می‌شود و در کنار این‌ها رصد و پایش تهدیدها از وظایف مهم پدافند غیر عامل است و همه این موارد در خصوص اقدامات خصمانه دشمن است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: برگزاری تمرین ها و رزمایش های مختلف با هدف ارتقای آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدهای مختلف اولویت این سازمان در سال جاری است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر تغییر نظام واکسن سازی بر اساس تهدیدات کشور گفت: واکسن در نظام پدافندی مانند مهمات در نظام دفاعی است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: نیازمند طرح پاسخ ملی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی در سطح کشور و همچنین در سطح استانی و در حوزه های مختلفی مانند دام هستیم که بعد از تهیه این طرح ها، با آموزش ها و رزمایش ها و اصلاحاتی که انجام می شود بتوانیم به حدود آمادگی که پدافند غیرعامل در نظر دارد برسیم.

فرمانده انتظامي استان تاکيد کرد: بايد جلو تهديدات عامدانه در محيط زيست گرفته شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ضعف جدی در نظام مرزبانی پدافند زیستی را تهدید عنوان و گفت: باید بر کشور به لحاظ زیستی یک نظام مرزبانی جامعی حاکم کنیم که همه مرزهای هوایی ،زمینی،دریایی،پروازی و امثالهم را کنترل کند، در اوج کوران مبارزه با ویروس آبولا در آفریقا،پروازها و مسافرانی که از آفریقا وارد ایران می شد کنترلی کامل در کشور نمی شد و اکنون هم انجام نمی شود،لذا ضرورت دارد تا دستگاه های حوزه مرزی و دستگاه های بهداشتی زیستی با محوریت ناجا یک نظام زیستی کامل با بازسای مسلط نماید.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت:کشور از نبود برنامه جامع و مشترکی در سطح کشور و ناهماهنگی بین دستگاه ها در زمینه تهدیدات زیستی رنج می برد که می توانند به عنوان چالش مورد توجه قرار گیرد، تجارب عمده در این زمینه کم وسامانه رصد و پایش تشخیص تهدید به صورت جامع به شکلی که بتواند تهدیدات امروز دنیا را تشخیص دهد در کشور کم است.

صفحه1 از2

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top