نقش اقتصادی تهدیدات زیستی

پاورپوینت آموزشی پدافند زیستی

کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری آنفلوانز

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1394

کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری کریمه کنگو

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1394

کتاب راهنمای تعریف و راه اندازی سیستم اطلاعات امنیت غذایی و هشدار سریع

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل

مترجم: منصور حبیبی

سال 1396

کتاب جایگاه و کاربردهای پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی ایران

نویسنده: علی علیزاده علی آبادی

سال 1396

کتاب سلامت،امنیت و ایمنی زیستی

(بیماری های دامی و بهداشت عمومی)

نگارش و گردآوری: محمد مصطفی شاهی فردوس و محمد حسین فلاح مهرآبادی

سال 1390

نویسنده: هنري اس. پاركر

ترجمه و تلخیص: محمدرضا جعفري‌زاده

سال 1390

عنوان : تهدید زیستی و سلامت غذایی

نویسندگان : راسکو - بلدسو

مترجمین : محمدحسین فلاح مهرآبادی، محمدمصطفی شاهی فردوس، علی برهانی کیا

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top