کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری ابولا

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1393

نشریه قرارگاه پدافند زیستی

شماره ششم

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (مفاهیم عمومی)

مولفان: دکترسیدامید خلیلی فر

دکتربایرام نجاتی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی ویژه پزشکان

مولفان: دکتر سید امید خلیلی فر

دکتر بایرام نجاتی زرنقی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی ویژه پیراپزشکان

مولفان: دکترسید امیر خلیلی فر

دکتر بایرام نجاتی زرنقی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب سلامت،امنیت و ایمنی زیستی

(بیماری های دامی و بهداشت عمومی)

نگارش و گردآوری: محمد مصطفی شاهی فردوس و محمد حسین فلاح مهرآبادی

سال 1390

کتاب تهدید زیستی دومینوی دیگر علیه محصولات کشاورزی

نویسندگان: لیندا بی. کاتز

مترجمین: سیدنصرنوربخش، محمدرضا روزبهانی، شهرام احمدی، منصور حبیبی

کتاب راهکارهای رویارویی با تهدیدات زیستی کشاورزی

نویسندگان: بروس آلبرتز، ویلیام ای، ولف، هاروی وی. فینبرگ

: مترجمین

 محمد مصطفی شاهی فردوس، محمدحسین فلاح مهرآبادی، علی برهانی کیا، صادق جعفرنژاد، حبیب الله حاجی عبدالوهاب

صفحه2 از4

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top