کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری آنفلوانز

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1394

کتابچه آشنایی مقدماتی و روش های کنترلی بیماری کریمه کنگو

قرارگاه پدافند زیستی کشور

سال 1394

کتاب راهنمای تعریف و راه اندازی سیستم اطلاعات امنیت غذایی و هشدار سریع

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل

مترجم: منصور حبیبی

سال 1396

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (مفاهیم عمومی)

مولفان: دکترسیدامید خلیلی فر

دکتربایرام نجاتی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی ویژه پیراپزشکان

مولفان: دکترسید امیر خلیلی فر

دکتر بایرام نجاتی زرنقی

آمنه ولدخانی

سال 1393

کتاب تهدید زیستی دومینوی دیگر علیه محصولات کشاورزی

نویسندگان: لیندا بی. کاتز

مترجمین: سیدنصرنوربخش، محمدرضا روزبهانی، شهرام احمدی، منصور حبیبی

کتاب راهکارهای رویارویی با تهدیدات زیستی کشاورزی

نویسندگان: بروس آلبرتز، ویلیام ای، ولف، هاروی وی. فینبرگ

: مترجمین

 محمد مصطفی شاهی فردوس، محمدحسین فلاح مهرآبادی، علی برهانی کیا، صادق جعفرنژاد، حبیب الله حاجی عبدالوهاب

کتاب امنیت زیستی محصولات کشاورزی

نویسندگان: ماریا لودویکا گالینو، ژاکلین فلچر، ابراهام گملین و جیمز پیتر استک

مترجم: منصور حبیبی

سال : 1396

صفحه1 از2

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top